Breekwerk maakt grafmunumenten op maat, maar je kunt ook zelf een mozaïek grafmonument maken onder hun deskundige begeleiding. Het is voor veel nabestaanden een mooi idee om hier eigenhandig aan meegeholpen te hebben. Samen werken aan gedenk mozaïek is een samen zijn (met de familie) en een creatief proces dat kan helpen bij de rouwverwerking. www.breekwerk.nl