Platform NEL

Platform NEL is een onafhankelijke plek om kennis en inspiratie te delen rondom het afscheid van het leven en de uitvaart. Een initiatief van Simone Scholts, Meta Stevens, Margon de Vries en Yvon Thewessen. In 2013 leerden we elkaar kennen bij Meander, opleiding tot uitvaartbegeleider. We hebben alle vier een creatieve achtergrond, met banen in respectievelijk de theater- architecten- en ontwerpwereld. Daardoor vinden we elkaar in een wat bredere blik op het laatste afscheid

Platform NEL heeft als doel het onderwerp ‘de dood’ weer terug in het leven van alledag te brengen. Steeds meer mensen willen hun wensen ook graag kenbaar kunnen maken als ze nog midden in het leven staan. En dat is mooi, want leven in het zicht van de dood laat je meer stilstaan bij wat je nu hebt en doet je de waarde ervan meer beseffen.

Het boek ‘ALS IK LATER DOOD BEN’ is ons eerste project. Maar er borrelen al meer ideeën die kunnen bijdragen aan onze doelstelling. Heb je ook goede ideeën vanuit welke professie, interesse of ervaring dan ook? En heb je zin en tijd om hierin te investeren? Deel ze met ons of sluit je aan. Mail ons op info@platformnel.nl