Als ik later dood ben en wat ik dan zou willen

Begraven of cremeren? Wat betekent afleggen eigenlijk? Mag ik zelf mijn eigen kist maken? Thuis opbaren, kan dat wel bij ons? Mag ik na mijn dood per fiets vervoerd worden?

Dit boekje helpt je op een speelse manier na te denken over je eigen afscheid en uitvaart. Een werkboekje vol informatie en ideeën. Voor iedereen die eens stil wil staan bij zijn of haar eigen afscheid, of zich afvraagt wat daar allemaal bij komt kijken.

Als ik later dood ben en wat ik dan zou willen is een initiatief van uitvaartbegeleiders Simone Scholts, Meta Stevens en Margon de Vries en ontwerper/levensverhaalmaker Yvon Thewessen. In hun dagelijkse praktijk misten ze inspirerend materiaal om mensen te laten nadenken over hun eigen uitvaart en afscheid. Middels crowdfund haalden ze het basisbedrag binnen om de druk van het boek mogelijk te maken. Het resultaat is een prachtig informatief boekje met veel ruimte om je eigen afscheid vorm te geven.

Download hier het persbericht.

Luister hier naar een het item Tijdgeest van De ochtend op 4, uitzending van 22 mei 2017.

Idee, concept en redactie  Simone Scholts, Meta Stevens, Yvon Thewessen en Margon de Vries
Tekst  Meta Stevens en Yvon Thewessen
Vormgeving  Yvon Thewessen
Eindredactie  Andrike Barwegen
Illustraties  Eric Duyvis
ISBN 978-90-826491-0-9
Omvang 60 pagina’s
Formaat 21 x 21 cm

Met dank aan
Het boek is mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van meer dan 200 crowdfunders en sponsoren. Alle informatie in het boek zelf is volledig onafhankelijk en vrij van reclame. Toch willen wij hier een paar van onze gulle gevers niet onvermeld laten.

Hemel-Bed
Drukkerij de Haan
Marleen Rijvers
Ibis Productvernieuwers
Olino Paperworks